Konzerváló fogászat

Endodoncia

Rendelőnkben kiemelt szakértelemmel és felszereltséggel végezzük az endodonciás, vagyis gyökérkezeléssel kapcsolatos beavatkozásokat. Ezekről bővebben itt olvashat.

A gyökérkezelésről

A gyökérkezelés során a fogbélüreg (pulpa) tartalmát eltávolítjuk, ezt a teret lehetőség szerint sterillé tesszük, és olyan anyaggal tömjük be a gyökércsatornát teljes hosszában, amely tartós zárást biztosít. A fog keményszövetei (zománc és dentin) alatt a fogbélüreg található. Ennek tartalma: érképletek, idegek, kötőszövet. A gyökérkezelés indoka leggyakrabban a fogbélgyulladás, amit a mély szuvasodásból származó baktériumpenetráció okoz. A gyökércsatornába és annak falába ilyenkor baktériumok kerülnek. A gyökérkezeléssel a fertőzött beltartalmat és a fertőzött csatornafalat is eltávolítjuk. Ezt gyökérkezelő tűk segítségével hajtjuk végre.

Folyamata 

A gyökérkezelés lépései:

endodoncia abra

a beteg fog; a csatornák feltárása; a csatornák tágítása; gyökértömött fog, koronával ellátva

Miután a csatornát a külvilágtól teljesen hermetikusan izoláltuk (mivel egy mikrosebészeti beavatkozás történik), röntgenfelvétel segítségével ellenőrizzük és a PROPEX 2 APEX LOCATOR gépünk segítségével bemérjük, hogy a gyökérkezelő tű leér e a csatorna végéig és azon nem ér túl. Ezután következik a csatorna mechanikai (gyökérkezelő tűkkel) és vegyi (nátrium-hipoklorit) úton való tisztítása.

A megtisztított csatornát steril papírszálakkal kiszárítjuk és ún. sealer anyagot viszünk be a csatornába. Ez az anyag kitölti a fő tömőanyag és csatorna fala között keletkezett réseket. Ezután a röntgennel meghatározott csatornahosszal megegyező hosszúságú guttaperka szálat (mester) helyezünk el a csatornában. A guttaperka egy természetes, homogén anyag, ami a gyökérkezelés céljainak igen jól megfelel. A mester guttaperka mellé ún. segédszálakat helyezünk el és minden szál behelyezése után a gyökértömést kondenzáljuk (nyomással oldalirányban és lefele préseljük), hogy pontosabb záródást érjünk el vele.

Az ideális gyökértömés „csúcsig érő” és „falálló”: teljesen kitölti a gyökércsatornát.

Szövődmények

A leggyakoribb szövődmény a gyökércsatorna túltömése, tehát a gyökértömőanyagoknak a gyökércsúcson való túljuttatása. Ez azért probléma, mert a periapikális térbe jutott anyagok idegentestként viselkednek a szervezet számára, és gyulladást váltanak ki. Előfordul az alultömés is, amikor a gyökértömőanyag nem tölti ki a preparált gyökércsatornát teljes hosszában. Ilyenkor a gyulladás kiújulása következhet be. Különböző szövődmények előfordulhatnak a gyökércsatorna feltárásakor (álút, perforáció) vagy a gyökércsatorna tágításakor (lépcsőképződés, műszerek betörése, álút készítése, a gyökér oldalsó vagy apikális perforációja)

Mitől a gyökérkezelés és annak folyamata?

Alapvetően nagyon fontos, hogy a kezelés a szakmai szabályainak maximálisan megfeleljen. Ez akkor teljesül, ha:

- A fog nyáltól, vértől izolált

- Ha a gyökércsatorna bemérése pontosan megtörtént a hossz, valamint a tű vastagsága alapján (térben elhelyezve egy olyan gyökértömést kapunk, ahol ahol a munkahosszt horizontális és vertikális irányban is meghatározzuk)

- E munkahossz alapján fitikai és kémiai úton a csatornát feltágítjuk (TF-Adaptive rendszer), átreszeljük és öblítjük, ami által minden baktériumot és szerves anyagot eltávolítunk. Ezután szárítjuk a csatornát.

- A gyökértömés pontosan van elvégzése az Elemnts Free rendszerrel 

- Kontroll röntgen elkészül

- A féléves kontroll megtörténik

Konzerváló fogászat általában

Konzerváló fogászatnak nevezzük a fogak szájüregben való megtartását célzó kezelések összességét. Ide tartozik  – modern szemlélet alapján – a fájdalomterápia, a tömések elkészítése, vagy az esztétikus fogászat éppúgy, mint a gyökérkezelések (endodoncia). A konzerváló fogászat önálló fogászati tudományág, az új szakvizsgarendszerben (a fogpótlástannal társulva) külön szakvizsgához juthatnak a szak specialistái. 

A fájdalomterápia alapja, hogy megítéljük, mennyiben károsodott a fog a szuvasodás következtében. Erre való többek között az ún. szenzibilitás vizsgálat, melynek során hideggel vizsgáljuk meg, hogy a fogak élnek-e, reagálnak-e a hőingerre. A kapott válaszreakció alapján ítéli meg a fogorvos, hogy ellátható-e még töméssel az adott fog, vagy komolyabb, endodonciai beavatkozásra van szükség. 

A konzerváló fogászaton belül a tömések területén sok minden megváltozott az évek során. Megjelentek a kompozíciós tömőanyagok, melyek lehetővé teszik a fogszínű restaurációkat. Rendelőnkben természetesen a kompozíciós tömőanyagok használata mellett lehetőség van kerámia, vagy arany tömések (INLAY-k vagy betétek) elkészítésére is. A betéteket a fogorvos által készített lenyomat alapján fogtechnikus mester készíti el a laboratóriumban. A kész betét bepróbálását és beragasztását ismét a fogorvos végzi a rendelőben. Az arany anyagtani tulajdonságai alapján nagyon jó széli zárást biztosít a betét számára. A kompozit tömések és betétek ragasztással rögzülnek az üregben, így nemcsak a beékelődés tartja őket a helyükön, mint pl. az amalgámokat, hanem kémiai erők is. További előnyös tulajdonságuk, hogy fogszínűek és jól polírozhatóak. Ilyen, módon szakavatott kezekben, észrevehetetlen tömések készülhetnek.  

Az esztétikai fogászat azonban itt nem ér véget. Lehetőség van a különböző okokból elszíneződött fogak kifehérítésére is. Ez történhet kémiai módszerekkel külső, ill. fogon belüli technikával, melynek előfeltétele a gyökérkezelés. Igény szerint azonban készíthetünk kerámia héjakat is, melyek a fog külső felszínét borítják, esztétikus módon takarva az elszíneződött területeket. A kerámia héjak készítése nagy szakértelmet és odafigyelést igényel. A fogbél betegségeinek gyógyításával, a fog gyökércsatorna rendszerének ellátásával foglalkozó tudományág az endodoncia. Ezt a területet hívja a köznyelv "kiidegelésnek", vagy "gyökérkezelésnek". A kezelés során a fogat megnyitjuk, majd a gyökércsatornákat felkutatjuk. A csatornák hosszának megméréséhez röntgenfelvétel elkészítésére van szükség. A röntgenfelvétel a rendelőnkben elkészíthető. A gyökércsatornákat ezután a megfelelő hosszban ki kell tisztítanunk, majd gyógyszerrel lezárnunk. Ha a fog a gyógykezelés hatására panaszmentessé válik, akkor elkészíthető a gyökértömés. A mai eszközökkel és technikákkal lehetővé válik az egészen komplikált gyökércsatorna rendszerek (pl. a hátsó rágófogak) gyökérkezelése is. Kézi és gépi gyökércsatorna megmunkáló rendszerek, és a hozzájuk tartozó eszközpark éppúgy rendelkezésünkre állnak. A gyökérkezelés a fogszuvasodás, fogbél gyulladás előrehaladott formáiban az egyetlen lehetőség a fogak szájban tartására. A fogak megőrzése pedig elsődleges feladatunk.