Fogpótlások

Fogpótlásaink különböző finommechanikai elhorgonyzásokkal (kivehető, kombinált-fix és kivehető részből álló, valamint a népszerű két gömbfejre rögzített, kivehető FIX fogsorok), implantációval és különböző fémmentes, esztétikus rögzítésű megoldásokkal készülnek. Mindez a sokéves tapasztalattal rendelkező fogászati praxisnak, valamint a nagy tapasztalattal rendelkező fogtechnikusi laborunknak köszönhető (Havasi fogtechnika). 

 

 

Fogpótlások típusai 

Rögzített Fogpótlások
- Inlayek (betétek) és héjak
- Gyökércsapos fogművek, sapkás műcsonkok
- Szóló koronák és hidak
- Vállas koronák 
Kombinált - részleges megoldás
Teljes kivehető lemezes fogpótlás

A fogaknak számos feladata van. Ezek közül a legfontosabb a rágás, de ezen kívül szerepe van a hangképzésben, az arc harmóniájának kialakításában. A hiányzó fogak pótlása, már egyetlen fog hiánya esetén is nagyon fontos. A fogpótlások feladata nemcsak a hiányzó fogak pótlása, hanem a fogelvesztés következtében kialakuló működési és esztétikai zavarok kezelése, a fogatlanság miatt később kialakuló elváltozások megelőzése. Foghiány következtében megbomlik a fogazat egysége. A fogsoron belül az egyes fogak hiánya a fogak elmozdulásához illetve vándorlásához vezethet, ezáltal újabb problémákat okozva. 

A fogelvesztés okai

 Fogszuvasodás 
 A fogágy gyulladása
 Trauma
 Az állcsontok életkorral járó sorvadása
 

A foghiány következményei

 Rágóképesség csökkenése
 Hangképzés zavara esztétikai hátrány
 Az arckifejezés változása
 Pszichés gátlások kialakulása
 Munkaképesség csökkenése (elsősorban előadóművészek, tanárok, fúvós hangszeren játszók esetén)
 A hiányt határoló fogak dőlése, vándorlása
 A maradék fogak kiemelkedése (ha hiányzik a másik állcsontban lévő fogpár)
 A maradék fogak túlterhelése, fokozott kopása
 A fogágy károsodása, majd ezt követően újabb fogak elvesztése
 Hosszú távon az állkapocsizület fájdalma, valamint
 Az emésztőrendszer megbetegedései jelentkezhetnek

 

A fogpótlásokat két nagy csoportra oszthatjuk:

 Fix vagy rögzített fogpótlások (korona, híd, gyökércsapos fogművek)
 Kivehető fogpótlások (részleges, teljes)

 

A fogpótlások feladata 

 Rágóképesség helyreállítása
 A beszédzavar megszűntetése
 Esztétikai hátrányok javítása
 Az arc harmóniájának visszaállítása
 Következményes zavarok megelőzése
 Fogelvesztést követően mielőbb keresse fel rendelőnket, hogy megfelelő ellátásban részesíthessük!

 

Rögzített fogpótlások

A rögzített (fix) fogpótlások a megfelelően előkészített maradék fogakhoz vagy az implantátumokhoz rögzített (cementezett), a szájból el nem távolítható pótlások. Eltávolításukhoz orvosi segítségre van szükség, Ön nem tudja eltávolítani a rögzített pótlást. A fix fogpótlás az eltávolítás során károsodik, ezért az eltávolított fogmű ismételten már nem helyezhető a szájba.

Rögzített fogpótlások típusai 

 Korona
 Híd
 Gyökércsapos fogpótlás
 Hidak
 Régi fémkoronájának cseréje
 Fémmentes koronák
 Fém-kerámia és arany-kerámia koronák
 Vállas korona előkészítése
 Koronák

 

Vállas korona előkészítés nincs többé szürke ínyszél

A hagyományos korona elkészítési eljárás lényege

1. Az orvos az íny alatti területen is megcsiszolja a fogat, hogy a korona széle az íny alá kerülhessen
2. Így a korona széléig kifutó fémváz szürkés színe legalábbis kezdetben nem látszódik
3. Hagyományos preparálás során tehát az esztétikai követelmény miatt az íny és a fogágy védelme háttérbe szorul
4. Az így elkészített korona széle, eláll a fog nyakától, irritálva ezzel az azt körülvevő ínyt
5. Következményként az íny visszahúzódik vagy gyulladttá válik a korona körül
6. Az íny visszahúzódásával az eredetileg íny alatt levő koronaszél láthatóvá válik, az ínyszélnél megjelenik a szürkés elszíneződés
7. Az ínygyulladásból előbb utóbb fogágy gyulladás lesz, mely hosszú távon a csont pusztulásához illetve a fog meglazulásához vezet

 

A vállas korona elkészítési eljárás lényege

1. A fogágy teljes körű védelme megvalósítható
2. E modern technológia segítségével elkerülhető a szürke ínyszél megjelenése
3. A korona széli része a vállon ül, így nincs elálló koronaszél
4. A fémváz csak a váll belső faláig húzódik, kívülről egyáltalán nem látható, így kerülhető el a szürke fémcsík megjelenése is
5. A fog eredeti kontúrja visszaállítható, így a fogágy épsége nem károsodik
6. Kobal-króm ötvözetből készülő fémkerámia koronák esetén is megfelelő esztétikai hatást nyújt
7. A fogpótlás mikroszkóp alatt, maximális precizitással készül, így az ínygyulladás, másodlagos szuvasodás esélye megfelelő szájhigiénia mellett minimális
 

Mely koronatípusok készíthetőek vállas előkészítésre?

 Fémkerámia korona kobalt króm ötvözetből
 Öntött aranykerámia korona
 Galvanizációs eljárással készített aranykerámia korona
 Teljes porcelán korona (fémváz nélkül)
 Zirkonium-oxid vázas porcelán korona

 

Hagyományos korona előkészítési technika

Íny és fogágy védelme nem valósítható meg
Gyakran alakul ki ínygyulladás, ínyvisszahúzódás
A korona széle eláll az íny alatt
Szürke ínyszél kialakulhat
Pontatlanabb előkészítési technika
Fogtechnikus szabad szemmel készíti
Koronaszél melletti szuvasodás gyakoribb
Csak fémkerámia koronákhoz

Vállas korona előkészítési technika

Íny és fogágy védelme megvalósítható
Nem alakul ki ínygyulladás, ínyvisszahúzódás
Nincs elálló koronaszél
Szürke ínyszél nem alakulhat ki
Pontosabb előkészítési technika
Fogtechnikus mikroszkóp alatt készíti
Koronaszél melletti szuvasodás ritkább
Fémmentes koronához is

 

Koronák

dental crownsA korona olyan fogpótlás, amely a fognak a megfelelően előkészített koronai részét borítja be, azt anatómikus formájúvá alakítja. Abban az esetben, ha a foganyag olyan mértékben sérült, hogy azt esztétikus töméssel illetve betéttel nem tudjuk helyreállítani, akkor korona készítése javasolt. A korona foghiányt nem pótol.

 

Korona készítésének indikációi 

 A fogkorona nagyfokú hiánya szuvasodás miatt
 Metszőfogak éli részének hiánya esetén
 Nagymértékű kopás esetén a fogak rágófelszíneinek az újjáépítésére
 Esztétikai célból a zománchibás vagy elszíneződött front- és kisőrlő fogak korrekciójára
 Fogtörések esetén, amikor az esztétikus töméssel, betéttel, esetleg porcelán héjjal nem oldható meg.
 Egyes fogak helyzeti rendellenességeinek javítása céljából
 Többször tömött fogak esetén, a törések és másodlagos szuvasodás megelőzésére a legjobb, ha a fogat koronával látjuk el, ami beborítja és így védi a fog egészét.
 A két középső metszőfog közt lévő rés ún. diasthema zárására
 Hidak, részleges lemezes fogpótlások elhorgonyzására
 Gyökérkezelést követően a fog elveszíti tápláló ereit, rugalmassága csökken, ezért a korona a keményszövetek védelmére ajánlott
 Implantátumok borítására

A korona készítésének ellenjavallatai

 A korona rögzített fogpótlás. Eltávolítása csak roncsolásával történhet, ezért a korona felhelyezése előtt, ha a fog panaszokat mutat, akkor azt kezelni kell. Ilyen panasz lehet a fogbélgyulladás, gyökércsúcsi elváltozások, fogágybetegségek.
 Ha a fog nagymértékben dőlt
 Ha a fog gyökerének kevesebb, mint 1/3-a van ép csontban
 Nagymértékben kilazult fogak esetén
 Ha olyan nagy a fogszövet hiánya, hogy nincs minimum 3mm foganyag az ínyszél felett. Ebben az esetben - ha a feltételek adottak koronahosszabbító műtéttel megnövelhetjük a fog íny feletti magasságát, ami ezek után már koronával helyreállítható
 A fiatal életkor relatív ellenjavallatot jelenet a tág pulpakamra miatt

A korona olyan protetikai mű, ami a fogorvos által vett lenyomat alapján készül el a fogtechnikai laboratóriumban. Színében és formájában tökéletesen illeszkedik a többi foghoz, funkcionálisan és esztétikailag is helyreállítja a fogat, illetve a teljes fogazatot. A korona az előkészített foghoz ragasztással rögzül, és onnan csak a fogmű károsításával távolítható el.

A koronák anyagukat tekintve lehetnek

 Teljes fém borítókorona
 Leplezett fém borítókorona
 Teljes porcelán borítókorona
 Cirkónium-oxid borítókorona

 

Speciális koronatípusok 

 Részleges korona: 3/4 és 4/5 korona, melyek a frontfogak 4 felszínéből 3-at, illetve az őrlők 5 felszínéből 4-et takarnak, az ajak felé tekintő felszínt szabadon hagyják.
 Hidak elhorgonyzását szolgáló ún. horgonykorona
 Csapos korona

 

A korona készítésének menete 

A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. Ezt követően Önnel egyeztetve kezelési tervet készítünk.

A korona erős ragasztóanyaggal rögzül a foghoz, eltávolítása csak roncsolásával lehetséges, ezért a korona felhelyezése előtt a panaszok esetén kezelni kell a fogat.

Ha a fog tünetmentes, következik a csonkelőkészítés – a fog megfelelő formára történő csiszolása: a fogat elő kell készíteni, a korona számára helyet kell teremteni, miközben biztosítjuk a megfelelő stabilitást. A csonkelőkészítés minden esetben helyi érzéstelenítésben történik, tehát fájdalommentes. Megfelelő fúrókkal eltávolítjuk a szükséges foganyagot. Rendelőnkben kizárólag a vállas preparálási módot alkalmazunk, amely pontos széli záródást biztosít, illetve nem károsítja a fogínyt.

A korona fogtechnikai laboratóriumban készül. Ahhoz, hogy a technikus el tudja készíteni a fogpótlást, lenyomatra van szükség. A lenyomatkészítés előtt a csonk körül az ínybarázdába gyógyszerrel átitatott gyapotszálat helyezünk. Ezzel ideiglenes feltágítjuk az íny és a fog közötti barázdát. Erre azért van szükség, hogy pontosan lemintázzuk az előkészítés határát. Az ínybarázda tágítását követően mindkét állcsontról levesszük a lenyomatot, a viaszharapást, majd fogszínkulcs segítségével meghatározzuk a fogszínt. A lenyomatot a laboratóriumban gipsszel öntik ki, majd erre a gipszmintára elkészítik a koronát.

A korona elkészüléséig az előkészített csonkot védeni kell. A zománctól megfosztott dentin orvosi ellátást igénylő sebfelületnek tekinthető. Csonkvédelemre ideiglenes koronát használunk, amit Ön a végleges korona elkészültéig visel. Az ideiglenes koronát direkt eljárással készítjük a rendelőben. A csonk előkészítése előtt is veszünk egy lenyomatot a fogsorról. A csonkelőkészítést követően ezt a lenyomatot speciális anyaggal (akriláttal) töltjük meg, majd így visszahelyezzük a fogra. Megszilárdulást követően a koronát eltávolítjuk a lenyomatból, kialakítjuk a megfelelő formát, majd ideiglenes rögzítőanyaggal a foghoz ragasztjuk. Így foga védve van a baktériumoktól, hőingerektől. A csonkvédelem célja a fog védelme, valamint az esztétika helyreállítása.

A második ülésben eltávolítjuk az ideiglenes koronát, bepróbáljuk az elkészült végleges koronát. Ezt követően izoláljuk a fogat, majd ragasztócementtel rögzítjük. Ellenőrizzük a harapási magasságot, finírozzuk, polírozzuk a felszínét.Ha régi fémalapú koronájának széle elszürkült, akkor javasoljuk régi koronájának cseréjét úgynevezett vállas előkészítéssel, ami biztosítja, hogy nem alakul ki szürke szél a korona széle és az ínye között.

Fémmentes koronák

 Teljes kerámia korona
 Cirkónium-oxid koronák
 Ideiglenes koronák akrilát koronák

A fémmentes koronák fémváz nélkül készülő fogpótlások, a kiváló esztétikum elérését szolgálják. Nagyon jól harmonizálnak a természetes fogakkal, élethűek.

A fémmentes koronák készülhetnek

Teljes kerámiából tiszta porcelán koronák
Cirkóniumból CAD/CAM technológiával

 

Mikor készítünk fémmentes fogpótlást?

Minden esetben, ha nagyon fontos az esztétika elsősorban a jól látható metszőfogaknál nélkülözhetetlen

 

Teljes kerámia korona

A teljes kerámia koronák egyáltalán nem tartalmaznak fém vázat. A porcelán korona az esztétikai követelményeknek tökéletesen megfelel, mert színe a fog színével csaknem azonos valamint beborítja a preparált fog minden felszínét. Annak ellenére, hogy teljes kerámia koronát már több, mint 100 évvel ezelőtt is készítettek, alkalmazásuk csak az utóbbi évtizedekben vált rutinszerűvé.

Bár a fémkerámia koronák megfelelően előkészítve nagyon esztétikusak, a fémváz miatt nem képesek a beeső fényt átengedni. Ezzel szemben a teljes kerámia koronák a fémváz hiányában a fényt tökéletesen átengedik, sokkal életszerűbbek, a porcelán korona sokkal természetesebbnek hat. Esztétikailag ezek a koronák tökéletesen illeszkednek a természetes fogaihoz (még UV fényben is). A fémváz hiányának egyetlen hátránya, hogy szakítószilárdságuk gyengébb, ám ez a fogak megfelelő preparálásával (csiszolásával) kompenzálható.

A teljes kerámia koronák alkalmazásánál a fogat vállas preparálási technikával készítjük elő. Az íny egészsége és a jó lenyomat érdekében a preparáció szélét lehetőség szerint íny felett, de a korona ínyhez közeli részén kell kialakítani. Felső frontfogak esetében elképzelhető, hogy esztétikai okokból íny alatt is preparálunk. Ilyenkor ideális esetben a szél 0,5 mm-re fut a szabad ínyszél alatt. A körkörösen kialakított derékszögű perem (váll) adja meg a borítókorona támaszkodásához szükséges felületet, tulajdonképpen ezen a vállon ül a korona. Így a borítókorona széle nem nyomódik az ínyszél alá, nincs irritáció, az íny védett és egészséges marad.

Teljes kerámia koronák előnyei

 Nem alakul ki fémallergia, hiszen nem tartalmaznak semmilyen fémet
 A vállas preparálásnak köszönhetően az ínyszél egészséges marad, nem lesz gyulladt, nem szürkül el
 A természetes foghoz hasonlóan áteresztik a fényt, hiszen nincsen fém váz, ami ezt megakadályozná
 Esztétikailag tökéletes hatás érhető el
 Esztétikai hatása tartós
 Jól harmonizálnak a természetes fogakkal
 Szín- és formatartó
 Kopásálló
 Szövetbarát, nem allergizál, nem toxikus
 Széli záródása pontos
 A lepedék kevésbé tapad meg a felszínén, ezért sem ínygyulladás, sem caries nem szokott a porcelánkorona mellett kialakulni

A porcelán koronák hátrányai

A porcelánnak nagyon csekély a rezgéscsillapító hatása, ezért a fogak tartószerkezetét - a fogágyat – nagyon igénybe veszi, annak megbetegedését idézheti elő.

Merevsége miatt nem hajlítható, könnyen reped
Csak a metszőfogak területére javasoltak, mivel az őrlőfogakra ható nagyobb rágóerő elviselésére már nem alkalmasak. Erre a területre fémvázas koronákat ajánlunk.
Nem javítható, ha letörik belőle egy kis darabka vagy megreped újat kell készíteni
A korona tartóssága érdekében megfelelően vastagra kell készíteni, ami nagyobb mennyiségű foganyag eltávolítását igényli
A nagymennyiségű foganyageltávolítás következtében nagyobb az esély a pulpakamra megnyitására
Alsó metszőfogakon mivel nagyon picik körkörös derékszögű váll az esetek döntő többségében nem alakítható ki, ezért ezekre nem készíthető

A teljes kerámia koronák alkalmazhatóságának hátránya sokszor éppen a tökéletes esztétikában és a fémváz hiányában rejlik. Ez azonban könnyen és egyszerűen orvosolható hátrány. Súlyosan elszíneződött fogaknál és sötét csapok jelenlétekor alkalmazásuk kontraindikált, ugyanis áttetszene a borítókorona alatt az elszíneződés, rontva az esztétikai hatást. Megfelelő tervezéssel, a részletekre való odafigyeléssel ez a hátrányos tulajdonság kiküszöbölhető:

Amennyiben foga erősen elszíneződött mindenképpen első lépésként fogfehérítést javaslunk.
Ha fogában régi fémcsap található, szükséges annak eltávolítása, hiszen a fémes szín átüthet a kerámián. Az eltávolított fémcsapot egy fogszínű csappal helyettesítjük, amire ezután rákerül a kerámia korona.

 

Mikor nem alkalmazható

Gyermekkorban, amíg nem fejeződik be a gyökér fejlődése. Ennek egyszerű oka az, hogy ritkán elkerülhetetlen a pulpakamra megnyílása csiszolás közben, amit minden esetben gyökérkezelni kell, de a fejlődését be nem fejezett gyökereknél korrekt gyökértömés készítésére nincs még lehetőség.
Ha a preparált csonk rövidebb, mint 4mm
Nagymértékben kopott fogakra
Mélyharapás estén normális harapás esetén a felső fogak az alsók elé harapnak, illetve túl is érnek azokon, azaz eltakarják az alsó fogak rágóélét. Mélyharapásnál ez a túlérés olyan mértékű, hogy a felső fogak teljes hosszon eltakarják az alsó fogakat, sőt az ínyt is elfedhetik.

A teljes kerámia korona elkészüléséig kb. egy hetet kell várni. Erre az időtartamra a lecsiszolt fogait ideiglenes koronával látjuk el, így Önt semmilyen esztétikai hátrány nem éri, illetve a zománctól megfosztott fogai védve lesznek a külső (hideg-meleg, kémiai) hatásokkal szemben.A teljes kerámia koronák kiváló megoldást jelentenek a metszőfogak (elsősorban a felsők) helyreállítására.Bármilyen kérdés esetén hívjon minket bizalommal, kérjen időpontot kiváló szakorvosunkhoz!

 

Cirkónium-oxid koronák

Mi a cirkónium-oxid?

A cirkónium-oxid a cirkonium nevű elem oxidja, oxigénnel alkotott vegyülete. A cirkónium (cirkon) a periódusos rendszer 40. helyén található, a fémek csoportjába tartozik. Nagyon kemény, szilárd anyag, amely még az acélt is képes metszeni.

A cirkónium-oxid megfelelően ellenálló, magas hajlítószilárdságú és keménységű anyag, tulajdonképpen porcelán. Ezen tulajdonságok eléréséhez a cirkónium-oxidot laboratóriumi körülmények között speciális módszerekkel kezelik. Az előállítási technológiának köszönhetően a hajlítószilárdsága kb. tízszerese a hagyományos porcelánénak. A nagy keménysége miatt az anyag a fogtechnikai felhasználás elől sokáig el volt zárva, mivel a tipikus feldolgozási módszerekkel (öntés, égetés vagy préselés) a piacon megtalálható berendezésekkel nem lehetett megmunkálni. Csak az 1990-es években kezdett elterjedni, amikor megjelentek az ún. CAD/CAM rendszerek. A cirkónium-oxid feldolgozása kizárólag ezekkel lehetséges.A cirkónium-oxid korona – valójában cirkónium-oxid vázas, porcelánnal leplezett korona - kizárólag vállas technikával előkészített fogra készülhet, ezáltal a fogágy védelme biztosított, és nem kell tartani az íny visszahúzódásától, vagy gyulladásától, mint a hagyományosan előkészített fogak esetén.

A cirkónium-oxid korona készítésének menete

A cirkónium-oxid korona a fog vállas előkészítését igényli. Ez helyi érzéstelenítésben történik. Az előkészítést követően tökéletesen pontos lenyomatot veszünk a fogairól. Gyakran az előkészítés és a lenyomatvétel jóval több időt vesz igénybe, mint hagyományos fémmentes kerámia korona készítése esetén, de ez az időráfordítás teljes mértékben megtérül, mivel pontosan illeszkedő, tökéletesen esztétikus pótlás készíthető. A lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumba küldjük, ahol technikusunk elkészíti a pontos gipszmintát. A mintát egy lézer letapogató gép segítségével digitalizálják, és az információt interneten keresztül az Ausztriában lévő frézcentrumba küldik, ahol különböző számítógép által vezérelt gépek a cirkónium hasábból kifrézeli (kifaragja) a korona vázát, emberi kéz érintése nélkül, ezáltal minimálisra csökkentve a hibalehetőségeket.

A frézcentrum postán visszaküldi a kifaragott vázat a fogtechnikusunknak. A laboratóriumban a cirkónium-oxid vázra hagyományos porcelán leplező anyagot rétegeznek az Ön igényeinek megfelelő színben. Az egyes rétegeket égetik, végül a koronát polírozzák. A kész koronát a következő ülésben speciális ragasztó cementtel rögzítjük.

A cirkónium-oxid vázas korona elkészüléséig a lecsiszolt fogait ideiglenes koronával látjuk el, így Önt semmilyen esztétikai hátrány nem éri, illetve a zománctól megfosztott fogai védve lesznek a külső (hideg-meleg, kémiai) hatásokkal szemben.

 

Cirkónium-oxid koronák előnyei

Az anyag teljesen fémmentes, ezért a természeteshez nagyon hasonló, esztétikailag tökéletes koronák készíthetők
A koronák élethűek, a természetes fogakkal tökéletesen harmonizálnak
Teljesen szövetbarát, nem okoz allergiás reakciót, nem mérgező
Nem vezeti az elektromosságot
Optimális védelmet nyújt a kellemetlen hideg- melegérzékenység ellen
Nagy szilárdsággal bír, így rágófogaknál is használható
Magas a hajlítással szembeni ellenállása
Igen kemény anyag
Fémeknél erősebb, ugyanakkor fogszínű anyag
Maximálisan pontos illeszkedés érhető el a CAD/CAM megmunkálási technológia segítségével
A fog vállas előkészítését igényli, így nem alakul ki ínygyulladás, ínyvisszahúzódás
Erős vázának köszönhetően hidak készítésére is alkalmas

 

Hátrányai

Költségesebb
Hosszabb elkészítési idő

 

Mikor ajánlott a cirkónium-oxid kerámia?

Trauma következtében letört fogkoronák restaurálására
Régi, rosszul záródó, pontatlan, szürke szélű koronák cseréjére
Nagymértékben elszíneződött frontfogak esztétikai helyreállítására
Szuvas vagy többször tömött frontfogak kezelésére
Implantátumok felépítményeként
Tökéletes esztétikai igények esetén

Bátran kérje fogorvosainak tanácsát a cirkónium-oxid koronákkal kapcsolatban!

 

Ideiglenes koronák - akrilát koronák

A végleges borítókorona elkészüléséig a lecsiszolt csonkot védeni kell. A zománctól megfosztott dentin orvosi ellátást igénylő sebfelületnek tekinthető.

Az ideiglenes koronák esztétikus, fogszínű anyagból készülnek. Anyaguk leggyakrabban egy speciális műanyag, az akrilát.

Ez az anyag nem kopásálló, gyorsan kopik, nem tökéletes a széli záródása, ezért végleges borítókorona készítésére nem alkalmas. Az ideiglenes korona viselése a végleges fogmű elkészültéig javasolt. Ideiglenes rögzítőcementtel ragasztjuk az előkészített foghoz annak érdekében, hogy szükség esetén könnyen, a fog roncsolása nélkül eltávolítható legyen. Az ideiglenes ragasztás következtében a korona leeshet. Ilyenkor keresse fel rendelőnket, és kezelőorvosa soron kívül visszaragasztja.

 

Ideiglenes korona készítésének menete

Ideiglenes korona készülhet a rendelőben vagy a fogtechnikai laboratóriumban is attól függően, hogy milyen hosszúra nyúlik a kezelés és a végleges fogpótlás elkészülése mikorra várható.

Ha a kezelési idő egy-két hetet vesz igénybe, akkor a fogorvosi székben készítjük el az ideiglenes pótlást. Ennek leggyakoribb módja, mikor már a csonk előkészítése előtt is veszünk egy lenyomatot a fog(sor)ról. Ezt követően lecsiszoljuk a fogat, majd a lenyomatot akriláttal töltjük meg, és így visszahelyezzük az előkészített fogra. Megszilárdulást követően a koronát eltávolítjuk a lenyomatból, megfelelő alakúvá korrigáljuk, majd ideiglenes rögzítőanyaggal a fogcsonkhoz ragasztjuk.
Ha a kezelés hónapokat vesz igénybe, tartósabb megoldást kell keresnünk. Ilyenkor az ideiglenes koronát is a fogtechnikai laboratóriumban készíti el fogtechnikus kollégánk.
 

Részleges kivehető fogpótlások

 

Teljes lemezes kivehető fogpótlás- műfogsor
Overdenture fogpótlás  

 

A kivehető fogpótlásokat a páciens orvosi beavatkozás nélkül is el tudja távolítani, ugyanis oldható kapcsolat van a protézis és a támfog/támfogak között. Az eltávolíthatóságnak köszönhetően a szájhigiénia, illetve a fogmű tisztítása teljes mértékben biztosítható.

 

Részleges kivehető fogpótlások

Ha egy fogívben nem teljes a foghiány, de a meglévő fogak száma nem elegendő a fix pótlások készítéséhez, abban az esetben részleges lemezes fogpótlást alkalmazhatunk a rágófunkció visszaállítására. A részleges lemezes fogpótlás olyan fogmű, amely a szájban nagyobb helyet foglal el, mint a természetes fogak, mivel beborítja a fogatlan állcsontgerincet (a fogak mellett pótolja az elsorvadt csontot is) illetve a szájpadlást is. Rögzítésükre kapcsokat vagy precíziós elhorgonyzási eszközöket alkalmazhatunk.A részleges kivehető fogpótlás részei:

Alaplemez a fogpótlás nyálkahártya-csont alapzattal érintkező része. Feladata a protézis megtámasztása, valamint a műfogak, a műíny és az elhorgonyzás eszközeinek egy egységbe foglalása.Készülhet fémből, műanyagból vagy a kettő kombinációjából. A fém alaplemez vékonyabbra készíthető, jobban redukálható, mint a műanyag, viszont a műanyag jobban tapad a nyálkahártya-csont alapzathoz, könnyebben módosítható, korrigálható.Műfog elsődleges feladata a rágás, de esztétikai és hangképzési szerepe is van. Anyaga lehet műanyag, porcelán vagy fém. Rendelőnkben a műanyag fogakat ajánljuk, melyek megfelelően esztétikusak, és nem nehezítik el a fogpótlást.Műíny a fogakat egységbe foglalja és az alaplemezhez rögzíti. Segítségével az állcsontgerincek nagyfokú sorvadása/hiánya következtében létrejövő hátrányos esztétikai hatást is korrigálni tudjuk. Anyaga rózsaszínű műanyag, amely az íny színéhez hasonló.
Az elhorgonyzás eszközei az elmozdító erőkkel szemben rögzítik a fogpótlást. Lehetnek különféle kapcsok, előre gyártott rögzítőeszközök, billenésgátlók, rágófelszíni támasztékok.

 

A részleges kivehető fogpótlás készítésének menete

 

A protézis készítése hosszadalmas folyamat, megfelelő tervezést igényel. A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. A kezelési tervet a részletes szájvizsgálatot követően készítjük el Önnel egyeztetve.

A részleges lemezes fogpótlások készítését lenyomatvétellel kezdjük. Ezt a lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumban gipsszel kiöntik, elkészítik a gipszmintát. Következő ülésben megtervezzük a fogpótlást. Berajzoljuk a mintán a protézis határait, a rágófelszíni támasztékok, kapcsok elhelyezkedésének helyét. A berajzolt mintát a laboratóriumba küldjük, ahol elkészítik a fogpótlás alaplemezét. Az alaplemezt következő ülésben bepróbáljuk, és ha megfelelő, akkor fogtechnikusunk elkészíti a próbafogsort. A próbafogsort szájba próbáljuk, ismételten ellenőrizzük az alaplemez stabilitását. Ezt követően ellenőrzzük még a fogakat, a műínyt, annak vastagságát, esztétikai hatását, az állcsontok viszonyát. Ezt követően Ön is ellenőrizheti a fogpótlást. Ilyenkor tudunk módosítani a fogak formáján, nagyságán, állásán, az Ön igényei szerint. A végleges pótlás elkészítését csakis Önnel egyeztetve, az Ön elégedettsége esetén kérjük a laboratóriumtól. Az új protézis felhelyezése, eltávolítása kezdetben nehézségeket okozhat, ezért a pótlás átadásakor megtanítjuk Önnek a megfelelő műfogásokat. Új protézis esetén a következőkkel kell számolni:

Az új fogsorral nem fog tudni azonnal rágni, ezt újra meg kell tanulni
A fogsorok nyomhatják az ínyt, fájdalmat okozhatnak. Ilyen panaszok esetén keresse fel rendelőnket, ahol ellenőrizzük protézisét, korrigáljuk az alaplemezt

Fokozott nyálképződés és esetlegesen hányinger már néhány nap alatt megszűnik

  

Teljes lemezes kivehető fogpótlás- műfogsor

A teljes lemezes fogpótlás olyan kivehető fogpótlás, amelyet teljes foghiány esetében alkalmazunk. A fogak elvesztésének következtében kialakult teljes fogatlanság helyreállításának egyik és jelenleg leggyakoribb módja a teljes kivehető fogpótlás készítése. A feladata nemcsak a fogak, hanem az íny pótlása is. A fogpótlás a nyálakhártya-csont alapzaton támaszkodik. A helybentartását az arc izmai, a nyálkahártya-csont alapzat felszíne, a vákuumhatás, a rágónyomás és a gravitáció biztosítja. A műfogsorok alapanyaga speciális műanyag. Ezt gyakran fém részekkel is kombinálják. Amennyiben ez a speciális műanyag kiszárad, a fogpótlás eredeti formája deformálódhat, ezért mindig nedvesen kell tartani. Ha nem viseli, helyezze tisztítófolyadékba vagy vízbe. A fogak minden esetben műanyagból vannak, porcelánból nem készülhetnek, mert súlyuk miatt lehúznák a protézist a helyéről.

A teljes foghiány következményei
Rágóképesség csökkenése, rágásképtelenség emésztési zavarokhoz, fekélyek kialakulásához vezetA hangképzés zavart szenved, mivel megváltozik a száj­üreg alakja, térfogata; a kemény és lágyrészek ará­nya; a nyelv helyzete, formája és az állcsont­gerinc alakja, mérete Az arc harmóniájának megbomlása, az arcvonások megváltozása az arc izmai elveszítik támaszukat, mélyülnek a redők
Pszichés gátlások kialakulása

 

A teljes lemezes fogpótlás feladata

Rágóképesség helyreállításaA foghiány következtében megváltozott arcvonások korrekciójaEsztétikai helyreállításAz állkapocsizület károsodásának megelőzéseA hangképzés, beszéd zavarának megelőzése, helyreállításaA fogatlanság okozta pszichés zavarok elkerülése, kezelése
A fogatlanság következményeinek megakadályozása

 

A teljes lemezes fogpótlás részei

Alaplemez, amely a nyálkahártya-csont alapzaton fekszik, közvetíti a rágóerőt a csontraMűíny, melynek feladata az esztétika helyreállítása
Műfogak - a rágóképesség helyreállítására, esztétikai hatás biztosítására

A teljes lemezes fogpótlás készítése igen bonyolult feladat. A fogpótlás készítésénél számos tényezőt figyelembe kell venni. Mióta fogatlan a páciens, használt-e már korábban fogpótlást, milyen a szájüreg állapota. Nincs két egyforma állcsont. Minden esetben a páciens adottságainak megfelelő fogpótlást tervezünk. A protézis készítése nagyon pontos munkát igényel mind a fogorvos, mind a fogtechnikus részéről, a fogpótlást ugyanis kizárólag a vákuumhatás, gravitáció, kemény-és lágyrészek viszonya, a pontosan illeszkedő alaplemez tartja helyben.A teljes lemezes fogpótlás készítésének menete:A protézis készítése hosszadalmas folyamat, több ülésben történik.

A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. A kezelési tervet a részletes szájvizsgálatot követően készítjük el Önnel egyeztetve.  

Az első lépés a lenyomatvétel. Ez az ún. anatómiai lenyomat. A lenyomatvétel nem jár fájdalommal, így a művelethez nem használunk érzéstelenítést. Az anatómiai lenyomatot az állcsontok méreténél nagyobb kanállal vesszük, hogy minden szájképletet lemintázhassunk. Ez ritkán kevés kellemetlenséggel járhat, de fájdalmat nem okoz. Az anatómiai lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumban gipsszel kiöntik, elkészítik a szájképletek pozitív mását, a gipszmintát.  

Ez a gipszminta visszakerül a rendelőbe, amelyre a második ülésben az Ön szájképleteinek megfigyelése, megtapogatása mellett berajzoljuk az ún. egyéni lenyomatkanál határait. Majd a mintát visszaküldjük a laboratóriumba. Az egyéni kanál egy olyan lenyomatkanál, amely pontosan illeszkedik az Ön állcsontjához, így segítségével nagyon pontos lenyomat vehető, amely a teljes lemezes fogpótlások készítésekor elengedhetetlen. 

Harmadik ülésben a kész egyéni kanál segítségével újabb lenyomatot veszünk. Ezt funkciós lenyomatnak nevezzük, mivel a lenyomatvétel közben Önnek funkciós mozgásokat kell végezni (csücsöríteni, mosolyogni, nyelni, nyelvet mozgatni). Ezt a lenyomatot ismételten a laboratóriumba küldjük. A laboratóriumban ezt a lenyomatot is gipsszel töltik ki, elkészítik a gipszmintát. Erre a mintára készül az ún. harapási sablon. Ez a harapási sablon - a kész protézishez hasonlóan – tartalmaz egy alaplemezt, de azon nem a fogak ülnek, hanem egy viasztömb. Fogak hiányában e sablon segítségével történik az állcsontok függőleges és vízszintes viszonyának beállítása, a műfogak hosszának, elhelyezkedésének meghatározás.  

A negyedik alkalommal tehát a harapási sablonokkal meghatározzuk az állcsontok egymáshoz viszonyított helyzetét, a készülő fogpótlás paramétereit. Ekkor beszéljük meg a készülő pótlás fogainak a színét is. Az alsó és felső sablont egymáshoz rögzítjük, és visszaküldjük a laboratóriumban. Ott elkészítik a próbafogsort, amit a következő ülésben bepróbálunk. Ekkor fogorvosunk ellenőrzi az alaplemez stabilitását, amelynek tökéletesnek kell lenni, mert csak akkor fog helyben maradni a protézis. Ezt követően ellenőrzi még a fogakat, a műínyt, annak vastagságát, esztétikai hatását, az állcsontok viszonyát. Ezt követően Ön is ellenőrizheti a fogpótlást. A fogpróba alkalmával még tudunk módosítani a fogak formáján, nagyságán, állásán, az Ön igényei szerint, így fontos, hogy jól szemügyre vegye a protézist. A végleges pótlás elkészítését csakis Önnel egyeztetve, az Ön elégedettsége esetén kérjük a laboratóriumtól.  

A végleges teljes lemezes fogpótlást is bepróbáljuk, ellenőrizzük a következő ülésben. Ismételten elvégezzük azokat a mozdulatokat, vizsgálatokat, amelyeket a próbafogsornál is végrehajtottunk. Csak akkor tekintjük befejezettnek a munkát, ha Ön is tökéletesen elégedett az eredménnyel. Ennek eléréséhez bizonyos időközönként visszarendeljük Önt ellenőrzésre.Új protézis esetén a következőkkel kell számolni:

Kezdetben számos kellemetlenséggel kell számolni, amelyek megszokásához idő kellNehézséget jelenthet a protézis szájba helyezése, eltávolítása. Ezt az átadást követően megtanítjuk ÖnnekAz új fogsorral nem fog tudni azonnal rágni, ezt újra meg kell tanulni, ami a fogatlanság időtartamától függően 1-2 hónapot is igénybe vehet. Kezdetben figyelni kell arra, hogy mindkét oldalon egyszerre rágjon, ne csak az egyik oldalt terhelje, mert a protézis elmozdulhat, nyálkahártyasérüléseket okozhat.Íz érzés csökkenés jelentkezhetAz új protézissel meg kell tanulni beszélni. Ez néhány napot vesz csupán igénybe.A protézis megszokási fázisában lehetőleg puhább ételeket fogyasszon, majd ezt követően áttérhet a megszokott táplálkozásra, de óvatosan!Kerülni kell a túl forró, nagyon kemény, ragacsos és morzsalékony ételeket, mert kellemetlenséget okozhatnakFokozott nyálképződést okozhat, ami néhány nap alatt megszűnikA fogsorok nyomhatják az ínyt, fájdalmat okozhatnak. Ilyen panaszok esetén keresse fel rendelőnket, ahol ellenőrizzük protézisét, korrigáljuk az alaplemezt. Fontos az átadás utáni többszöri, rendszeres ellenőrzés. Előfordulhat a fogsorok elmozdulása köhögés, nevetés közben. Ezt óvatos összezárással korrigálhatjaA protézisek stabilitását fokozhatjuk protézisragasztókkal. Számos termék kapható kereskedelmi forgalomban.
Tilos a régi és új protézis cserélgetése, mert akkor nem szokja meg az újat.

 

Hogyan tartsa tisztán műfogsorát?

Teljes lemezes fogpótlást viselő pácienseinkben felmerülhet a kérdés, hogyan kell a műfogsort ápolni. Mivel a protézis anyaga nagyban eltér a természetes fogak anyagától, ezért a tisztításuk is részben más módszerekkel történik. A természetes fogainkhoz hasonlóan a műfogsort is meg kell tisztítani az ételmaradéktól, lepedéktől, azonban ez az anyaga miatt jóval nehezebb feladat. A műfogsort távolítsuk el a szájból, öblítsük le folyóvíz alatt, majd keményebb típusú fogkefével, vagy speciális műfogsortisztító kefével távolítsa el a szennyeződéseket. Ügyeljünk a bemélyedésekre, ahol nehezebb eltávolítani a lepedéket. A fogsort (a természetes fogakhoz hasonlóan) ajánlott minden étkezést követően megtisztítani, de legalább reggel (amennyiben éjszaka is viselte) és este.

Kizárólag mechanikai dörzsöléssel a protézist nem lehet tökéletesen megtisztítani, ezért időnként tisztítófolyadékot, tisztítótablettát is használjon. Ezek a tisztítóanyagok gyorsan, kíméletesen tisztítanak. A folyadékba helyezés előtt mechanikusan tisztítsuk meg a fogpótlást fogkefével. A tisztítófolyadék eltávolítja a maradék szennyeződést, valamint a gyulladást, kellemetlen leheletet okozó baktériumokat. Gombaölő hatással is rendelkeznek, emellett az elszíneződéseket is eltávolítja. A tisztítófolyadék/tabletta használata heti 1-2 alkalommal elegendő. Mielőtt szájba helyezné a műfogsort, vízzel öblítse le.A műfogsor éjszakai viseléséről megoszlanak a vélemények. Amennyiben kényelmesnek érzi, nyugodtan hordhatja éjszaka is a pótlást, viszont ha kényelmetlen, akkor tisztítás után helyezze éjszakára tisztítófolyadékba, vagy tiszta zsebkendőbe, protézistároló dobozba. Ha nem tisztítófolyadékba teszi, akkor nem szükséges vízben áztatni, ugyanis a mai modern protézis-anyagok nem száradnak ki.

 

Overdenture fogpótlás

Sok esetben előfordul, hogy még a legprecízebb orvosi – fogtechnikai munka ellenére sem lesz tökéletes a műfogsor stabilitása, rögzülése. A stabilitásért elsősorban a szájüreg kemény- és lágyszöveteinek a viszonya felelős.

Teljes foghiány esetén lehetőség van az ún. overdenture fogpótlás készítésére is. Az overdenture fogpótlás olyan teljes lemezes fogpótlás, amely az állcsontba helyezett minimum kettő, általában négy implantátumhoz rögzül. Ebben az esetben az implantátumokra nem koronát készítünk, hanem egy speciális sínt, amelyre a műfogsor rápattan megfelelő stabilitást biztosítva. Ezzel a módszerrel egy fixen helyben maradó fogpótlás készíthető, amelyet Ön is el tud távolítani, illetve vissza tud helyezni. A különbség abban van a teljes lemezes kivehető fogpótlás és az overdenture fogpótlás közt, hogy míg a teljes lemezest kizárólag a szájüreg anatómiai viszonyai, vákuumhatás rögzíti, addig az overdenture speciális patentekkel rögzül. Az utóbbi időben egyre többször alkalmazzuk ezt a módszert, főként az alsó állcsonton, ahol a teljes lemezes kivehető fogpótlás stabilitása a legtöbb nehézséget okozza.

Készítésének számos feltétele van, ugyanis nem minden állcsont alkalmas implantátum befogadására. Különösen igaz ez teljes foghiány esetén, ha a páciens sokáig volt fogatlan.

A lehetőségekről kérdezze kitűnő szájsebész-implantológus kollégánkat!

 

Overdenture fogpótlás készítésének menete

Mint minden fogorvosi beavatkozás, az overdenture készítése is személyes konzultációval kezdődik, ahol fogorvosunk megvizsgálja a szájüreget, az anatómiai viszonyokat. A vizsgálatok alkalmával Önnel egyeztetve kiválasztjuk a lehetőségek közül a legmegfelelőbbet, felkészítjük Önt a beavatkozásra.

Első lépésként beültetjük az implantátumokat. Ezt követi a gyógyulási időszak, amely átlagosan 4-6 hónap, viszont idősebb korban több időt is igénybe vehet. A gyógyulási idő elteltével felhelyezzük az implantátumokra a speciális felépítményt. Ehhez a speciális felépítményhez patentszerűen rögzül a fogsor. Ezáltal biztosított a fogpótlás tökéletes rögzülése, ugyanakkor Ön is egy egyszerű mozdulattal el tudja távolítani.